Meditace SPOJENÍ

s Karaimi

Pojďme spojit svoje síly navzájem v připravené podpoře s čistou a mocnou Matkou a v čase globální transformace rozjasnit své vědomí.

Světlo a temnota se setkávají v rovnocenné síle a z jejich střetnutí vzlétávají jiskry, které přidávají světlu na síle a ohňový element dál vše směřuje až k vrcholu léta, kterým je letní Slunovrat.
 Zvedá se velmi intenzivní světelná kosmická vlna a otevírá novou etapu roku do plodné tvořivé síly transformace, která přinese mnoho změn na nejhlubší osobní úrovni.

Čím více světla přichází, tím více je třeba mít jasnost a zaměření a je podstatná hlavně síla našeho ducha, která se teď vyvíjí v tom nejhlubším bodě ticha vnitřního prostoru v absolutním zastavení a zklidnění. 

 Vytváří se tím otevřené pole k růstu vůle, která se stává nadosobní a je skutečným pohonem radosti, sebepřijetí a lásky k životu samému.

Potřebujeme znovu nalézt, co jsme již zapomněli – posvátný VZTAH našich předků k silám tvoření. 

Je třeba se oddělit od nepodstatného a iluze zbytečných potřeb, obrátit se hluboce do sebe sama, naslouchat a opouštět staré příběhy co duše v nás hovoří, které už dožily v minulosti a my je stálou pozorností oživujeme, což odebírá vzácnou energii, kterou teď potřebujeme maximálně koncentrovat k pozdějšímu zaměření.

 ... jediné co zůstává je LÁSKA …

  Energie přichází po uvolnění, vyčištění se a srovnání, pak se velký duch může nalévat a transformovat nás uvnitř, měnit náš pohled a reakce na realitu, kterou utváříme..

MEDICÍNOU JE LÁSKA

Projdeme procesem uvolnění a meziúrovňovou světelnou transformační prací. Projdeme znovunapojením na živou tvořící sílu.

Sladíme se s planetou Zemí, vesmírem a celou existencí, která nám v bodě zlomu připomíná, že jsme její součástí, vždy jsme byli a že se s námi počítá.

Budeme pracovat tak, abychom cítili, věděli a mohli konat.

Jsme podporováni a chráněni.
Nikdo nejde sám.

KARAIMI

moderní šamanka
Žena nadčasové hloubky pracující se zemskou energii, moderní šamanka přenášející spiritualitu původních učení do současného života, autorka úspěšných prožitkových workshopů tvůrčího seberozvoje a osobní vize. Každoročně vede velké transformační meditace v přechodových zlomových konstelacích rovnodenností a slunovratů. Vede skupinové cesty na posvátná silová místa na ostrovy Malty a do Kolumbie. Je zakladatelkou nadačního fondu ŽIVÁ ZEMĚ na podporu nositelů původní nepřerušené linie zemské spirituality stařešinů národa Kogi z nedostupných oblastí pohoří Sierra Nevada v Kolumbii.

Budeme vděční za váš benefiční příspěvek v dobrovolné výši na podporu naší práce v prostoru AMEERA.

 Převodem na účet v Kč: 2401189771/2010.
Převodem na účet v euro: IBAN: CZ6620100000002001189799