Milí přátelé, 
srdečně vás zveme ke společnému propojení a spirituální práci během času podzimní rovnodennosti. 

Záznam můžete shlédnout do čtvrtka 30.9.

Během aktuální channelované meditace, kterou povede Karaimi, budeme pracovat každý sám za sebe i jako kolektiv. Čím více nás bude, tím větší sílu lásky, míru, harmonie a pospolitosti vyšleme do morfického pole lidstva a dáme tak možnost k uskutečňování pozitivních změn v našich životech.

Čas podzimní rovnodennosti je časem, kdy sklízíme poslední plody léta, děkujeme Matce Zemi za její lásku, krásu a štědrost, kterou nám po celý rok projevuje.

Podzimní rovnodennost je také dnem, kdy se vyrovnává síla světla a tmy. Děkujeme tedy i Slunci za sílu, kterou nám ve svých hřejivých paprscích za uplynulé měsíce předalo.

Podzimní rovnodennost je také ideálním časem zhodnocení plodů své práce. Ponorem do nás samých. Nazření pravdy o sobě samém. Jdu opravdu cestou svého srdce nebo dělám ústupky? Jak moc žiji sebe, svou pravdu? Naslouchám své Duši? Jsem s ní zcela v souladu? Nebo ještě něco nechci vidět? Ve kterých oblastech svého života to stále nejsem já? Kde si nasazuji před ostatními masku a umenšuji své vnitřní Světlo? Co jsem letos zasel/a a co jsem sklidil/a? Jsem s touto úrodou spokojený/á? Jaká semínka toužím ještě více hýčkat a s novým cyklem jara opět zasadit a rozmnožit?

Když toto vše v pravdě před sebou samým nazřeme, když se podíváme do nejtmavších koutů sebe sama, vykročíme do následujících měsíců mnohem lehčeji. Budeme vědomě odkládat to, co nám již neslouží a vědomě také nabírat sílu na vše nové, co nás volá, i když zatím nemusíme vědět, co přesně to je.

I proto vás velmi zveme ke společné práci, která povede k navýšení vibrací, ve kterých lehčeji rozeznáváme své limity a strachy. Zároveň také otevíráme svá duchovní srdce a nasloucháme, kam nás touží vést.

Těšíme se na společné setkání a spolutvoření láskyplného prostoru v Éteru i na Zemi.

Záznam můžete shlédnout do čtvrtka 30.9.

KARAIMI

moderní šamanka
Žena nadčasové hloubky pracující se zemskou energii, moderní šamanka přenášející spiritualitu původních učení do současného života, autorka úspěšných prožitkových workshopů tvůrčího seberozvoje a osobní vize. Každoročně vede velké transformační meditace v přechodových zlomových konstelacích rovnodenností a slunovratů. Vede skupinové cesty na posvátná silová místa na ostrovy Malty a do Kolumbie. Je zakladatelkou nadačního fondu ŽIVÁ ZEMĚ na podporu nositelů původní nepřerušené linie zemské spirituality stařešinů národa Kogi z nedostupných oblastí pohoří Sierra Nevada v Kolumbii.