Projekt Kogi: Zaldaxa Shembukue

spolupráce mezi Kogi – lidem Srdce Světa a naší Zemí v Srdci Evropy

Kmen KOGI je jednou z posledních předkolumbovských civilizací, která stále žije v naprosté harmonii s přírodou. Byla po mnoho staletí legendou. Již od dob conquistadorů se vypráví příběh o domorodé civilizaci a jejím ztraceném městě pokladů „El Dorado“.

Důvod své existence chápou jako službu udržování harmonie „Matky Země“. Sebe pojmenovávají jako „staršího bratra“, neboli lid, který žije v harmonii s Matkou Zemí a nás, ostatní lidstvo jako „mladšího bratra“, který se od harmonie odchýlil. Toto pojmenování se nijak nevztahuje k nějakému povyšování. Naopak vyjadřuje, že jsme bratry. Synové a dcery jedné matky.

MAMOS

Tato civilizace žije zcela duchovním způsobem života. Společnost vedou tzv. Mamos.

Dítě, rozpoznané jako vyvolené, prochází velmi specifickým výcvikem k poslání stát se Mamem. Již v raném dětství, někdy dokonce ihned po narození, je na několik měsíců až 9 let vychováváno ve tmě posvátné jeskyně, kde je zasvěceno ostatními Mamos do vědění a moudrosti, která se předává po tisíciletí bez přerušení. Jinými slovy jsou mu vysvětleny zákony a zákonitosti Stvoření a Stvořitele a vysvětlen “Svět”. A teprve poté je mu ukázán.

Mamos vládnou pro nás neobvyklými schopnostmi jako je například komunikace s elementy. Dokáží se dívat do budoucnosti, stejně jako do minulosti do “kroniky světa”. Znají stav moří celého světa, aniž by je viděli. Znají stav celé planety Země, ač fyzicky jsou v kontaktu jen s oblastí Santa Marta v Kolumbii.

KARAIMI A KOGI

Počátkem roku 2018 se Karaimi vedena svým vnitřním hlasem vydala do Kolumbie, aby, bude-li jí přáno, vyhledala Mamos kmene Kogi a požádala je o pomoc v její práci rozvíjení lidského vědomí a poslání pomoci Matce Zemi.

Věci, které mají být, se prostě dějí, a tak není velkým překvapením, že se jí tohoto neobyčejného setkání dostalo. Byla vedena k přijetí od Mama José Manuela a mohli tak společně promluvit o stavu a potřebách současného světa.

Tak započal projekt předávání moudrosti Kogi nám “mladšímu bratrovi”.

Tímto dochází naplnění jedné z jasnovidných legend indiánů Kogi, která praví, že přijde čas, kdy budou muset svou moudrost předat svému mladšímu bratrovi a dokonce prý přijde doba, kdy mladší bratr tuto moudrost opět navrátí svému staršímu bratru, až zase on zapomene.

Byla to nejen tato legenda, ale také naprostá nutnost, která přiměla Mamos věnovat se tomuto projektu “jednoho vědomí”. V neposlední řadě zásadním impulsem bylo setkání s Karaimi.

Jak Mamo řekl, bylo tady už více lidí usilujících o něco podobného a sám se setkal již s vícero západními lidmi, ale je to až Karaimi, se kterou funguje duchovní napojení na té úrovni, která umožňuje “velké věci”. Navíc prostor v Haluzicích vyhodnotil jako ideální pro tuto práci.

Více než rok stařešinové rokovali o vhodném způsobu realizace této myšlenky. Zvykem Mamos je o důležitých otázkách rozmlouvat v jejich ceremoniální chýši řadu dnů, bez jídla a spánku a dojít tak ke kolektivní shodě všech “Moudrých”.

Doménou Mamos je duchovní svět, ze kterého se rodí ten materiální, a tak v jejich kultuře je velmi podstatné “Jméno – Pojmenování” slovní, zvukové zhmotnění nehmotné myšlenky.

Proto více jak rok hledali to správné pojmenování pro tento nový záměr.

LETNÍ SLUNOVRAT 2019 V HALUZICÍCH

zrození projektu spolupráce Zaldaxa Shembukue

21.6.2019 nebyl jen mocný den a večer Letního Slunovratu, ale také den, kdy se zrodil do hmotného světa projekt Zaldaxa Shembukue (čti Zalacha – Šembukve).

Tento pro všechny zúčastněné neuvěřitelný večer byl okamžikem zrození nové společné cesty moudrosti indiánů Kogi – obyvatelů srdce světa a nás obyvatelů srdce Evropy za uzdravení Země.

Duchovní rodiče projektu Karaimi a Mamo José Manuel skrze silnou slunovratovou ceremonii započali očistný proces Matky Země – Zaladxa Shembukue.

V učení Kogi je kladen důraz na uvědomění si duality této hmotné existence. Proto i projekt má dvě jména a v praxi i dvě části.

Krok 1. značí slovo Zaldaxa (zalacha), které znamená očistu. Je to v praxi portál, skrze který se odvádí vše negativní z této reality.

Krok 2. značí slovo Shembukue (šembukve) – neboli projektování pozitivního a darování všeho, co bychom přáli sobě, ostatním, světu, vesmíru…  Aluně.

Aluna znamená Vědomí nebo také Duši světa, která má samozřejmě také dva aspekty – pozitivní a negativní.

Duchovní praxe uzdravování (ať už jednotlivce, nebo světa) spočívá v uvědomění, očištění, odložení všech negativních myšlenek, skutků, prožitků, vjemů… prostě všeho negativního, co nám jen přijde na mysl a toto všechno odevzdáme buď do rukou Mama, nebo v mysli rovnou odesíláme do portálu Zaladxa.  Tímto uvolníme prostor, aby mohlo vstoupit pozitivní.

V druhém kroku Shembukve si vizualizujeme vše pozitivní, krásné a dobré pro nás a vkládáme to darem do celkového Vědomí Aluny.

Na letošním Letním Slunovratu byla zahájena velká práce na čištění lidstva a Matky Země uskutečněním skupinového rituálu Zaldaxa Shembukue.  Mamo José Manuel vedl všechny přítomné účastníky ceremonie k odložení všeho negativního ze svých životů, z historie Evropy a Světa do portálu Zaldaxa. Poté jsme opět skupinově naprojektovali vše pozitivní, co jen jsme si dokázali představit pro sebe, lidstvo, Bytí a věnovali to Aluně.

Byl to mocný rituál, jehož účinky si všichni prožili na místě a také řada zasvěcených, kteří na místě nebyli, popisovali shodně svoje mocné prožitky v tento večer.

Celý tento očistný proces byl úžasným základním kamenem k ceremonii, kterou vedla Karaimi v doprovodu skvělých hudebníků – Maoka, Miloše Vacíka a Papysse Nyase.

Karaimi a všechny přítomné ženy nadechly energii ceremoniálního ohně a rozdmýchaly jím v sobě mocnou životní energii, kterou poté předaly všem přítomným mužům a všichni společně s ní pracovali dále, což vyvrcholilo projekcí absolutního pozitivna do reality světa.

Úžasný zážitek pro všechny přítomné, který nelze popsat slovy. Je zapotřebí to prožít.

V tento večer Letního Slunovratu se to stalo! Záměr očisty a nápravy našeho světa a nás samých započal.  Na duchovní úrovni již existuje. Tento večer jsme započali jeho realizaci ve hmotě.

Už se to stalo. Teď musíme dát svůj záměr a úsilí, aby se to zhmotnilo v čase.

PROJEKT ZALDAXA SHEMBUKUE ZAPOČAL A BUDE POKRAČOVAT.

V Haluzicích Karaimi připravuje živnou půdu a zázemí pro “školu moudrosti Kogi”, která bude každý rok kolem Letního Slunovratu zprostředkovávat toto přírodní vědění a léčení všem zájemcům.

Tímto vás srdečně zveme stát se součástí této veliké práce na příští Letní Slunovrat 2020, kterého se Kogi opět aktivně zúčastní.

 

Tagy: