O KARAIMI

Žena nadčasové hloubky pracující se zemskou energii, moderní šamanka přenášející spiritualitu původních učení do současného života, autorka úspěšných prožitkových workshopů tvůrčího seberozvoje a osobní vize v Haluzicích - Ameera.cz. Každoročně vede velké transformační meditace v přechodových zlomových konstelacích rovnodenností a slunovratů. Vede skupinové cesty na posvátná silová místa na ostrovy Malty a do Kolumbie. Je zakladatelkou nadačního fondu ŽIVÁ ZEMĚ na podporu nositelů původní nepřerušené linie zemské spirituality stařešinů národa Kogi z nedostupných oblastí pohoří Sierra Nevada v Kolumbii.

ROZHOVORY A VIDEA

Kódy nové Země - současná situace a síla, co tvoří nové světy

5. 11. 2020 - Příznaky transformace

Nová DNA Země

27. 5. 2020 - Červený stan s Martinou Junga

Vracíme se domů...

3. 12. 2019 - Cesty k sobě