KOGI

indiáni ze severu Kolumbie

Kdo jsou Kogi a proč nám chtějí pomoci?

Indiáni národa Kogi, z pohoří Sierra Nevada na severu Kolumbie, jsou poslední příslušníci prastaré civilizace, která zde žije po tisíciletí. Hora, kterou obývají, je izolovaná trojúhelníková pyramida, která se tyčí do výše přes 6000 metrů. Vyskytují se zde unikátní mikroklimata z celého světa a oblast je jakýmsi mikrokosmem, zrcadlem celé planety. Kogi svůj domov nazývají „Srdce světa“ a přikládají mu nesmírný význam. „Sierra Nevada je hora, kde se zrodil svět, jenž přináší zákon“

Indiáni ze Sierra Nevady de Santa Marta již více než 20 let upozorňují, že ničíme svět a je nejvyšší čas to změnit. Ekologové z džungle, potomci dávné civilizace, úžasní stavitelé a průzkumníci lidské duše v temnotách, to je národ Kogi. Oni totiž cítí volání a chtějí nám pomoci udělat pořádek, aby na zemi byla zvířata, rostliny, aby byl dostatek vody a příroda tak, jak má být. Zemi pokládají za živou bytost, za Matku a lidi za její děti. Neznají kriminalitu. Žili dlouhodobě v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejích horský domov umírá, hory vysychají a voda – to nejcennější odchází.

Projekt Kogi: Zaldaxa Shembukue

Indiáni národa Kogi, z pohoří Sierra Nevada na severu Kolumbie, jsou poslední příslušníci prastaré civilizace, která zde žije po tisíciletí. Hora, kterou obývají, je izolovaná trojúhelníková pyramida, která se tyčí do výše přes 6000 metrů. Vyskytují se zde unikátní mikroklimata z celého světa a oblast je jakýmsi mikrokosmem, zrcadlem celé planety. Kogi svůj domov nazývají „Srdce světa“ a přikládají mu nesmírný význam. „Sierra Nevada je hora, kde se zrodil svět, jenž přináší zákon“

Indiáni ze Sierra Nevady de Santa Marta již více než 20 let upozorňují, že ničíme svět a je nejvyšší čas to změnit. Ekologové z džungle, potomci dávné civilizace, úžasní stavitelé a průzkumníci lidské duše v temnotách, to je národ Kogi. Oni totiž cítí volání a chtějí nám pomoci udělat pořádek, aby na zemi byla zvířata, rostliny, aby byl dostatek vody a příroda tak, jak má být. Zemi pokládají za živou bytost, za Matku a lidi za její děti. Neznají kriminalitu. Žili dlouhodobě v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejích horský domov umírá, hory vysychají a voda – to nejcennější odchází.

Mamos

Tato civilizace žije zcela duchovním způsobem života. Společnost vedou tzv. Mamos. Dítě, rozpoznané jako vyvolené, prochází velmi specifickým výcvikem k poslání stát se Mamem. Již v raném dětství, někdy dokonce ihned po narození,  je na několik měsíců až 9 let  vychováváno ve tmě posvátné jeskyně, kde je zasvěceno ostatními Mamos do vědění a moudrosti, která se předává po tisíciletí bez přerušení.  Jinými slovy jsou mu vysvětleny zákony a zákonitosti Stvoření a Stvořitele a vysvětlen “Svět”.  A teprve poté je mu ukázán.

Mamos vládnou pro nás neobvyklými schopnostmi jako je například komunikace s elementy. Dokáží se dívat do budoucnosti, stejně jako do minulosti do “kroniky světa”. Znají stav moří celého světa, aniž by je viděli.  Znají stav celé planety Země, ač fyzicky jsou v kontaktu jen s oblastí Santa Marta v Kolumbii.

Karaimi a Kogi

Počátkem roku 2018 se Karaimi vedena svým vnitřním hlasem vydala do Kolumbie, aby, bude-li jí přáno, vyhledala Mamos kmene Kogi a požádala je o pomoc v její práci rozvíjení lidského vědomí a poslání pomoci Matce Zemi.
Věci, které mají být, se prostě dějí, a tak není velkým překvapením, že se jí tohoto neobyčejného setkání dostalo. Byla vedena k přijetí od Mama José Manuela a mohli tak společně promluvit o stavu a potřebách současného světa.

Tak započal projekt předávání moudrosti Kogi nám “mladšímu bratrovi”. 

Tímto dochází naplnění jedné z jasnovidných legend indiánů Kogi, která praví, že přijde čas, kdy budou muset svou moudrost předat svému mladšímu bratrovi a dokonce prý přijde doba, kdy mladší bratr tuto moudrost opět navrátí svému staršímu bratru, až zase on zapomene.

Byla to nejen tato legenda, ale také naprostá nutnost, která přiměla Mamos věnovat se tomuto projektu “jednoho vědomí”. V neposlední řadě zásadním impulsem bylo setkání s Karaimi.
Jak Mamo řekl, bylo tady už více lidí usilujících o něco podobného a sám se setkal již s vícero západními lidmi, ale je to až Karaimi, se kterou funguje duchovní napojení na té úrovni, která umožňuje “velké věci”.  Navíc prostor v Haluzicích vyhodnotil, jako ideální pro tuto práci.
Více než rok stařešinové rokovali o vhodném způsobu realizace této myšlenky.  Zvykem Mamos je o důležitých otázkách rozmlouvat v jejich ceremoniální chýši řadu dnů, bez jídla a spánku a dojít tak ke kolektivní shodě všech “Moudrých”.
Doménou Mamos je duchovní svět, ze kterého se rodí ten materiální, a tak v jejich kultuře je velmi podstatné “Jméno – Pojmenování” slovní, zvukové zhmotnění nehmotné myšlenky. 

Proto více jak rok hledali to správné pojmenování pro tento nový záměr.

Letní Slunovrat 2019 v Haluzicích

Na letošním Letním Slunovratu byla zahájena velká práce na čištění lidstva a Matky Země uskutečněním skupinového rituálu Zaldaxa Shembukue.  Mamo José Manuel vedl všechny  přítomné  účastníky ceremonie k odložení všeho negativního ze svých životů, z historie Evropy a Světa do portálu Zaldaxa.  Poté jsme opět skupinově naprojektovali vše pozitivní, co jen jsme si dokázali představit pro sebe, lidstvo, Bytí a věnovali to Aluně.
Byl to mocný rituál, jehož účinky si všichni prožili na místě a také řada zasvěcených, kteří na místě nebyli, popisovali shodně svoje mocné prožitky v tento večer.
Celý tento očistný proces byl úžasným základním kamenem k ceremonii, kterou vedla Karaimi v doprovodu skvělých hudebníků – Maoka, Miloše Vacíka a Papysse Nyase.
Karaimi a všechny přítomné ženy nadechly energii ceremoniálního ohně a rozdmýchaly jím v sobě mocnou životní energii, kterou poté předaly všem přítomným mužům a všichni společně s ní pracovali dále, což  vyvrcholilo  projekcí absolutního pozitivna do reality světa. 
Úžasný zážitek pro všechny přítomné, který nelze popsat slovy.  Je zapotřebí to prožít.

V tento večer Letního Slunovratu se to stalo! Záměr očisty a nápravy našeho světa a nás samých započal.  Na duchovní úrovni již existuje.  Tento večer jsme započali jeho realizaci ve hmotě.
Už se to stalo.  Teď musíme dát svůj záměr a úsilí, aby se to zhmotnilo v  čase.

Projekt Zaldaxa Shembukue započal a bude pokračovat.
V Haluzicích Karaimi připravuje živnou půdu a zázemí pro “školu moudrosti Kogi”, která bude každý rok kolem Letního Slunovratu zprostředkovávat toto přírodní vědění a léčení všem zájemcům.

Tímto vás srdečně zveme stát se součástí této veliké práce na příští Letní Slunovrat 2020, kterého se Kogi opět aktivně zúčastní.

zrození projektu spolupráce Zaldaxa Shembukue

21.6.2019 nebyl jen mocný den a večer Letního Slunovratu, ale také den, kdy se zrodil do hmotného světa projekt Zaldaxa Shembukue (čti Zalacha – Šembukve)

Tento pro všechny zúčastněné neuvěřitelný večer byl okamžikem zrození nové společné cesty moudrosti indiánů Kogi – obyvatelů srdce světa a nás obyvatelů srdce Evropy za uzdravení Země.

Duchovní rodiče projektu Karaimi a Mamo José Manuel skrze silnou slunovratovou ceremonii započali očistný proces Matky Země - Zaladxa Shembukue.

V učení Kogi je kladen důraz na uvědomění si duality této hmotné existence.  Proto i projekt má dvě jména a v praxi i dvě části.
Krok 1. značí slovo Zaldaxa (zalacha), které znamená očistu.  Je to v praxi portál, skrze který se odvádí vše negativní z této reality.
Krok 2. značí slovo Shembukue (šembukve)– neboli projektování pozitivního a darování všeho, co bychom přáli sobě, ostatním, světu, vesmíru...  Aluně.

Aluna znamená Vědomí nebo také Duši světa, která má samozřejmě také dva aspekty – pozitivní a negativní.
Duchovní praxe uzdravování (ať už jednotlivce, nebo světa) spočívá v uvědomění, očištění, odložení všech negativních myšlenek, skutků, prožitků, vjemů....prostě všeho negativního, co nám jen přijde na mysl a toto všechno odevzdáme buď do rukou Mama, nebo v mysli rovnou odesíláme do portálu Zaladxa.  Tímto uvolníme prostor, aby mohlo vstoupit pozitivní.
V druhém kroku Shembukve si vizualizujeme vše pozitivní, krásné a dobré pro nás a vkládáme to darem do celkového Vědomí Aluny.

ŽIVÁ ZEMĚ 

nadační fond

PODPORA ŽIVOTA VE VŠECH JEHO FORMÁCH A PROJEVECH

„NEJEDNÁ SE O NĚJAKOU VÝZVU K ZÁCHRANĚ INDIÁNŮ. KOGIOVÉ MAJÍ OBAVU O NÁS A SNAŽÍ SE NÁS ZACHRÁNIT. V SÁZCE JE NAŠE PŘEŽITÍ“