Milí přátelé, 
srdečně vás zveme ke společnému propojení během času Dušiček. 

Živý přenos začíná 31.10. ve 20:00

Najednou se všichni mí předkové objeví za mnou.

“Buď pevná”, říkají mi.
“Dívej se a poslouchej, jsi výsledkem lásky tisíců.”

31.10. Samhain, původní čas Dušiček, je silnou čarovnou nocí, která otevírá tichý a temně hluboký čas, kdy vnitřní svět duše hovoří.

Přelomová noc je mocným spirituálním portálem změn v ukončení a rozloučení se s minulostí, příležitostí vzdát se toho, co nás brzdí a omezuje, kdy jasně víme, co je nutné udělat.
Pak nastane zásadní obrat a transformace.

Je to čas, kdy stojíme tváří v tvář svým strachům a démonům.

JE TO OBDOBÍ, KDY JE VŠE MOŽNÉ.

…a je nám nasloucháno...

Čas, kdy se máme podívat do sebe, přehodnotit způsob života a upřímně se zeptat, zda žijeme v souladu sami se sebou a se svou duší.
Umíráme ve své staré podobě, ustrnulé struktuře naší osobnosti, způsobu života, myšlení, cítění, prožívání nebo jednání, abychom se mohli otevřít novému životu.

Je to období, kdy pouštíme, co s námi neladí a nerezonuje, i kdyby to bylo to, co nám dává zázemí, jistotu a pocit bezpečí.

Máme možnost podívat se na sebe a pustit vše, co není LÁSKA, čím nejsme a co nám nepatří.

Vše, co není pravé a pravdivé, bude totiž spálené v ohni Bohyně smrti tohoto období a zůstane nám jen to, co je skutečné.

“SMYSLEM POZEMSKÉ CESTY JE PROŽÍT NAROZENÍ A SMRT A POCHOPIT, ŽE LÁSKA JE SILNĚJŠÍ NEŽ OBOJÍ.”

KARAIMI

moderní šamanka
Žena nadčasové hloubky pracující se zemskou energii, moderní šamanka přenášející spiritualitu původních učení do současného života, autorka úspěšných prožitkových workshopů tvůrčího seberozvoje a osobní vize. Každoročně vede velké transformační meditace v přechodových zlomových konstelacích rovnodenností a slunovratů. Vede skupinové cesty na posvátná silová místa na ostrovy Malty a do Kolumbie. Je zakladatelkou nadačního fondu ŽIVÁ ZEMĚ na podporu nositelů původní nepřerušené linie zemské spirituality stařešinů národa Kogi z nedostupných oblastí pohoří Sierra Nevada v Kolumbii.